MetePRE®-esisuunnittelu – Metecno Oy

MetePRE®-esisuunnitteluMetePRE-esisuunnittelu tehdään huolella piirustusten mukaan.

Kustannustehokas apu erikoiskoneen tai automaatioratkaisun hankkimista harkitessasi on MetePRE-esisuunnittelu, jolla yrityksenne voi etukäteen varmistaa investoinnin kannattavuuden. MetePRE kertoo teille perusteellisen pohjatyömme jälkeen tarkasti, paljonko kaipaamanne ratkaisu maksaa ja miten se hyödyttää yritystänne.

MetePRE on uusi palvelumuotomme, jota tarjoamme erittäin vaativissa tuotannon kone- tai automaatioratkaisuissa. Esisuunnittelulla kartoitamme perusteellisesti asiakasyrityksen nykyisen tuotannon haasteen, johon tarvitaan osaratkaisua tai laadimme ehdotuksen kokonaan uudesta koneesta.

Varmistamme MetePREn avulla etenkin investoinnin kannattavuuden eli poistamme investoinnilta teknologisia sekä taloudellisia epävarmuustekijöitä, jotta yrityksenne voi edetä asiassa varmemmalla pohjalla.

Esisuunnittelu käytännössä

Suunnittelijamme perehtyy aiheeseen perusteellisesti asiakkaan kanssa, jonka jälkeen he kirjaavat yhdessä tapauskohtaiset toiveet laitteen:

 • Toiminnallisuudesta
 • Käyttöliittymästä
 • Liitynnöistä ylempiin järjestelmiin, kuten MES ja ERP
 • Tahtiajoista
 • Koneen mitoista ja rakenteesta
 • Kaikista muista yrityksellesi olennaisista seikoista

Tarvittaessa teemme pienimuotoisia menetelmäkokeita, joilla varmistamme kaavaillun konseptin toimivuuden. Lisäksi hyödynnämme esisuunnittelussa tarpeen vaatiessa koko suunnittelutiimimme asiantuntemusta, jotta asiakkaalle tarjottava ehdotus on vankalla pohjalla.

Esisuunnittelun tuloksena saatte siis yksityiskohtaisen tarjouksen tarpeidenne mukaisesta CE-merkitystä erikoiskoneesta/solusta
– yhdellä hinnalla, yhdellä toimitusajalla ja yhdeltä toimittajalta. 

3D-mallinnus esisuunnittelun apuna.

MetePREn toimitussisältö:

 •  Tarjous
 •  Koneen/ratkaisun yleiskuvaus
 •  Koneen/ratkaisun toimintakuvaus
 •  Lista pääominaisuuksista
 •  Ohjausjärjestelmäkuvaus
 •  Rajapintatiedot; kuinka materiaali tulee koneelle, kuinka valmiit kappaleet lähtevät koneelta
 •  Tyypillisen kappaleen tahtiaika takaisinmaksulaskelmia varten
 •  Layout-kuva erikoiskoneesta/solusta

MetePREn hinta määräytyy tapauskohtaisesti suunnittelun määrän perusteella, mutta lopputulos on aina sama eli saatte luotettavan tarjouksen laiteratkaisun kokonaiskustannuksesta ja sen teknisestä toteutuksesta. Voitte tilata MetePREn lyhyellä toimitusajalla eikä se sido yritystänne millään tavalla lopullisen tilauksen tekemiseen.

MetePREn kustannus hyvitetään täysimääräisesti koneen hinnasta, mikäli esisuunnittelu johtaa sopimukseen koneen tai solun rakentamisesta. 

MetePRE - rekisteröity esisuunnittelu.

”MetePRE – kohti parempaa tarjousta.”

 

Kysy lisää palveluistamme – me autamme!